balanced

fit

BE

"Een eenvoudig maar belangrijk begrip staat centraal in onze visie: ‘balans'. Zowel in het dagelijkse leven als op het werk en in het uitvoeren van sportactiviteiten is het belangrijk een juist evenwicht te bewaren tussen activiteit en rust. Het herstellen van dit evenwicht kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren, waar kinesitherapie, manuele therapie, osteopathie, fysieke activiteit en een gezonde voeding deel van uitmaken. Het is vanuit deze osteopatische invalshoek dat ik u kan helpen om dit evenwicht te bereiken met een fittere en gezondere levensstijl als resultaat."

IMG_2643.JPG
HANNELORE DESMET

Na jarenlang topsport atletiek (hoogspringen) gecombineerd te hebben met de vijfjarige opleiding kinesitherapie aan de KU Leuven en ervaring te hebben opgedaan als sportkinesitherapeut, ben ik steeds geprikkeld geweest om mij verder bij te scholen en heb ik na mijn studies sportkinesitherapie nog de vijfjarige opleiding tot osteopaat aan de International Academy of Osteopathy te Gent met succes afgerond. Ik ben ervan overtuigd dat mijn achtergrond als kinesist en topsportster mij ten goede komt in mijn osteopatische behandelingen.

 

In 2017 heb ik mijn krachten gebundeld met collega kinesist Sarah en hebben we onze eigen kinesitherapie en osteopathie praktijk opgestart in de Banneuxwijk te Hasselt. Naast kinesitherapie, sportrevalidatie, manuele therapie en osteopathie bieden wij ook personal training aan.

Voor het luik kinesitherapie en revalidatie kan u terecht bij mijn collega's Sarah, Hannah en Joren. Ikzelf help u graag verder als osteopaat.

 
 

Onze core business is enerzijds het revalideren van sportblessures en behandelen van musculoskeletale klachten door algemene kinesitherapie, sportkinesitherapie, manuele therapie, dry needling en osteopathie en anderzijds het aanbieden van personal training, dit zowel voor de occasionele of recreatieve sporter als voor de gevorderde en professionele atleet. Daarnaast kan u bij ons terecht voor blessurepreventie screenings, een footscan analyse en trainingsadvies. Ook doceren wij op regelmatige basis cursussen sporttaping en kinesiotaping.

AANBOD

4

OSTEOPATHIE

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. De osteopaat onderzoekt en behandelt manueel de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met de klacht van de patiënt. Osteopaten maken gebruik van een uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.

Wat doet een osteopaat?

Een osteopaat zal alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam, die met de klacht verband houden, in kaart brengen. Zo gaat hij op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze door middel van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. De osteopaat geneest niet maar moedigt het lichaam aan om zelf te genezen. Dit doet hij door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan, op te heffen. Apparatuur of medicijnen worden niet gebruikt. Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de technieken.

Drie domeinen binnen de osteopathie

Een goed functioneren van het lichaam is afhankelijk van de interactie tussen de drie verschillende systemen: het pariëtale, het viscerale en craniosacrale systeem. Verlies van beweeglijkheid in één systeem, zal altijd invloed hebben op de andere systemen.

Het pariëtaal systeem staat voor alle gewrichten in het lichaam, gaande van de wervels tot het gewrichtje in je kleine teen. Wanneer een bepaald gewricht niet meer optimaal kan bewegen, zullen de omliggende gewrichten in het lichaam dat tekort moeten compenseren. Hierdoor ontstaat overbelasting in deze gewrichten.

Bijvoorbeeld: bij een blokkade van het gewricht in het bekken, kan het bekken niet goed meer bewegen en moet de lage rug dat bewegingsverlies compenseren. Dat kan lage rugpijn tot gevolg hebben. Om de lage rugklachten weg te werken, zal naast de rug vooral het bekken behandeld moeten worden.

De pariëtale osteopathie concentreert zich bijgevolg op het oplossen van bewegingsverliezen in het pariëtaal systeem.

Viscerale osteopathie is een osteopathische behandeling die gebaseerd is op zachte manuele technieken. Zeggen dat slecht functionerende organen helemaal niets te maken hebben met klachten ter hoogte van het bewegings- of pariëtale stelsel is een even naïef standpunt als zeggen dat elke pariëtale klacht in het bewegingsstselsel te herleiden is tot een slecht functionerend orgaan ergens in het lichaam. De waarheid ligt in het midden. Een osteopatische behandeling is bijgevolg succesvoller met voldoende aandacht voor dit viscerale luik.

Pijn in het bewegingsapparaat kan m.a.w. veroorzaakt worden door een ander probleem, elders in het lichaam. Dit kan spanning of irritatie in de organen zijn. Vaak ervaart de patiënt echter zelf geen klachten ter hoogte van zijn organen.

Craniosacrale therapie is een behandeling van en via onze schedel met invloed op de schedel zelf maar ook op de gerelateerde weefsels. Het is een behandeling van structuren en functies met invloed op diverse functies ter hoogte van onze schedel. Deze behandelingswijze veronderstelt dat verschillende delen van de schedel beweeglijk zijn ten opzichte van elkaar ter hoogte van de suturen (naden). Aan de binnenzijde van de schedelbeenderen wordt deze beweeglijkheid verder gezet door de hersenvliezen. Langs het achterhoofdsgat lopen deze vliezen over in de ruggenmergvliezen om zo uiteindelijk te eindigen ter hoogte van het sacrum (heiligbeen). Deze doorlopende structuur en hun beweeglijkheid zijn voor de craniale behandeling essentieel.

Beperkingen en stoornissen in het craniosacrale systeem worden vaak als oorzaak van klachten in het pariëtale en viscerale systeem gezien.

BE BALANCED BE FIT

Hannelore Desmet - Osteopaat

Hazelarenlaan 28

3500 Hasselt

 

Tel: 0032 484 54 76 58

Mail: info@bebalancedbefit.be

OPENINGSUREN

Maandag: 8:00 - 21:00

Dinsdag: 8:00 - 21:00

Woensdag: 8:00 - 21:00

Donderdag: 8:00 - 21:00

Vrijdag: 8:00 - 20:00

Zaterdag en zondag gesloten.

Enkel na afspraak.

IMG_4345.JPG
contacT
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon

Bericht verzonden. Bedankt!